ประกาศ

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เอกสาร : ประการ
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ... ขนาดไฟล์ 98 KB  3
ประกาศ บัญชีชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน... ขนาดไฟล์ 17 KB  41
ประกาศรายชื่่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินลูกจ้าง ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน... ขนาดไฟล์ 32 KB  48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน... ขนาดไฟล์ 28 KB  64
ประกาศ..รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว... ขนาดไฟล์ 340 KB  93
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าว... ขนาดไฟล์ 25 KB  114
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการประเมินสมรารถนะ ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว... ขนาดไฟล์ 136 KB  84
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว... ขนาดไฟล์ 222 KB  96
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว... ขนาดไฟล์ 338 KB  134