ประกาศ

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เอกสาร : ประการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป... ขนาดไฟล์ 340 KB  302
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป... ขนาดไฟล์ 31 KB  188
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่ว... ขนาดไฟล์ 102 KB  114
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน... ขนาดไฟล์ 64 KB  201
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคร... ขนาดไฟล์ 455 KB  108
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่... ขนาดไฟล์ 1,533 KB  139
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ “สร้างภูมิคุ้มกัน...รู้เท่าทันสื่อ”... ขนาดไฟล์ 23 KB  26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ... ขนาดไฟล์ 166 KB  241
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ) พนักงานร... ขนาดไฟล์ 171 KB  338