ประกาศ

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เอกสาร : ประการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน... ขนาดไฟล์ 64 KB  106
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคร... ขนาดไฟล์ 455 KB  82
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่... ขนาดไฟล์ 1,533 KB  105
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ “สร้างภูมิคุ้มกัน...รู้เท่าทันสื่อ”... ขนาดไฟล์ 23 KB  17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ... ขนาดไฟล์ 166 KB  217
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ) พนักงานร... ขนาดไฟล์ 171 KB  318
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน สวท.ลำปาง... ขนาดไฟล์ 425 KB  250
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ... ขนาดไฟล์ 98 KB  50
ประกาศ บัญชีชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน... ขนาดไฟล์ 17 KB  161