ประกาศ

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เอกสาร : ประการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป... ขนาดไฟล์ 40 KB  113
เลื่อนวันประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว... ขนาดไฟล์ 22 KB  133
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป... ขนาดไฟล์ 174 KB  250
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป... ขนาดไฟล์ 340 KB  613
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป... ขนาดไฟล์ 31 KB  243
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่ว... ขนาดไฟล์ 102 KB  197
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน... ขนาดไฟล์ 64 KB  242
ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคร... ขนาดไฟล์ 455 KB  127
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่... ขนาดไฟล์ 1,533 KB  160