ดาวน์โหลดสื่อ

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เอกสาร : ดาวน์โหลดสื่อ
สปอต โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า... ขนาดไฟล์ 9,044 KB  5
ประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม... ขนาดไฟล์ 37 KB  4
สปอตพลังประสานใจเพื่อบ้านเราไร้ขยะ... ขนาดไฟล์ 714 KB  9
สปอตประชาธิปไตย... ขนาดไฟล์ 2,438 KB  8
แผนปรับปรุงควบคุมภายในปี 61... ขนาดไฟล์ 35 KB  4
สารคดีโครงการเชื่อมั่นประเทศไทย-2... ขนาดไฟล์ 3,003 KB  8
สารคดีโครงการเชื่อมั่นประเทศไทย-1... ขนาดไฟล์ 2,679 KB  10
สปอต โครงการเชื่อมั่นฯ... ขนาดไฟล์ 1,323 KB  48
Acuconference Region3... ขนาดไฟล์ 35,257 KB  5
สารคดีสั้นวิทยุ ความยาว 2 นาที จำนวน 10 เรื่อง... ขนาดไฟล์ 24,996 KB  37
Infographic จำนวน 10 เรื่อง... ขนาดไฟล์ 24,996 KB  17
สปอตโทรทัศน์ ความยาว 30 วินาที จำนวน 1 เรื่อง... ขนาดไฟล์ 83,275 KB  15
สปอตวิทยุแก้ไขปัญหายาเสพติด... ขนาดไฟล์ 3,636 KB  21
สปอตขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ปี 2561... ขนาดไฟล์ 864 KB  16
สปอตวันต่อต้านคอรัปชั่น 9 ธันวาคม 60... ขนาดไฟล์ 129,000 KB  30