ดาวน์โหลดสื่อ

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เอกสาร : ดาวน์โหลดสื่อ
รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑... ขนาดไฟล์ 68 KB  0
เพลง ฉีดยากันเถิด (พิษสุนัขบ้า) 10/04/2561... ขนาดไฟล์ 4,201 KB  2
สปอต โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า... ขนาดไฟล์ 10,174 KB  4
สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริม... ขนาดไฟล์ 25,978 KB  8
สารคดียาเสพติด 4 ตอน (ส่วนกลาง)... ขนาดไฟล์ 11,707 KB  10
สปอตประชาสัมพันธ์ Facebook Page สปข.3... ขนาดไฟล์ 8,607 KB  16
สปอตและสารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ปี 2561... ขนาดไฟล์ 8,607 KB  18
แผนควบคุมภายใน ปี61 ... ขนาดไฟล์ 35 KB  10
สปอต ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด (นักศึกษา)... ขนาดไฟล์ 578 KB  16