สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100


โทร.053-283743
FAX.053-283742-3
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.