ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

เทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 เทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

เทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เทปที่ 1

เทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เทปที่ 2

เทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เทปที่ 3

เทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เทปที่ 4

เทปถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เทปที่ 5

6

 

 

การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

    

 

เทปบันทึกการแสดงดนตรีในสวน เชียงใหม่

เทปบันทึกการแสดงดนตรีในสวน เชียงใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

ดนตรีในสวน ช่วงที่ 1

ดนตรีในสวน ช่วงที่ 2

รายการ คุยกับหมอสวนดอก 5-7-60

             รายการ คุยกับหมอสวนดอก ตอน การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง พิธีกรโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ และคุณพนารัตน์ ม่วงปัด
โดย ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นวิทยากรผู้ร่วมรายการ

 

รับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2017

ถ่ายทอดสด พิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2017 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ข่าว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

 

YouTube : NBT Chiangmai