สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
นิเทศและติดตามงานของหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ณ สปข.3
214 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-07-13 14:08:24
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ครม.สัญจร จ.เชียงใหม่
272 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-07-02 11:54:29
ความคืบหน้า LANNA EXPO 2015
165 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-07-02 11:39:01
นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้ม ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
173 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-07-02 11:24:41
ต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
374 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-07-02 11:16:27
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
170 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-07-02 11:02:20
งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหาร ณ สวท.ลำพูน
425 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-24 10:42:56
สื่อบุคคลกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
232 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-23 16:38:59
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรม FOCUS GROUP
224 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-17 11:16:17
ประชุมเตรียมความพร้อม ครม.สัญจร จังหวัดเชียงใหม่
223 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-16 15:32:09
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด จ.ลำปาง
166 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-16 15:26:48
ประชุม Child Watch
137 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-16 15:23:55
ผูกสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง
240 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-11 12:10:35
สอบสัมภาษณ์ผู้ประกาศและรายงานข่าว ภาษากะเหรียง ภาษาอาข่า
215 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-09 11:04:01
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจริยธรรม
138 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-09 10:54:29
สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
186 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-08 15:06:20
Asia Media Summit 2015 : AMS
251 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-03 10:21:29
Happy exercise
222 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-03 10:18:23
สำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ เวียงท่ากาน
223 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-03 10:14:03
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับรางวัลในงานครบรอบ 82 ปี กรมประชาสัมพันธ์
322 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-05-07 09:21:09