สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหาร ณ สวท.ลำพูน
403 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-24 10:42:56
สื่อบุคคลกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
209 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-23 16:38:59
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรม FOCUS GROUP
208 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-17 11:16:17
ประชุมเตรียมความพร้อม ครม.สัญจร จังหวัดเชียงใหม่
203 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-16 15:32:09
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด จ.ลำปาง
154 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-16 15:26:48
ประชุม Child Watch
124 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-16 15:23:55
ผูกสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง
226 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-11 12:10:35
สอบสัมภาษณ์ผู้ประกาศและรายงานข่าว ภาษากะเหรียง ภาษาอาข่า
197 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-09 11:04:01
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจริยธรรม
125 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-09 10:54:29
สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
169 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-08 15:06:20
Asia Media Summit 2015 : AMS
233 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-03 10:21:29
Happy exercise
198 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-03 10:18:23
สำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ เวียงท่ากาน
200 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-06-03 10:14:03
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับรางวัลในงานครบรอบ 82 ปี กรมประชาสัมพันธ์
302 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-05-07 09:21:09
ขบวนพาเหรดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
283 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-05-06 19:18:05
กีฬากรมประชาสัมพันธ์ 2558
180 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-05-06 19:13:40
สปข.3 จัดงาน "จำขึ้นใจ"
165 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-05-06 18:40:58
ขอพรปี๋ใหม่นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย
157 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-05-06 18:34:02
สปข.3 เข้ารดน้ำดำหัวกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่
155 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-05-06 18:28:29
งานดำหัวผู้อาวุโส และผอ.สปข.3
227 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-04-21 12:00:26