สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
พัฒนารายการ "รัฐสภาของเรา"
136 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-27 17:45:55
แถลงข่าว ล้านนาเอ็กซ์โป 2558
222 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-27 15:37:41
การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
184 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-25 09:54:50
การประชุม AIBD ประจำปี ครั้งที่ 41 จ.เชียงใหม่
266 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-19 12:35:01
อัตลักษ์แฟชั่นชนเผ่า-ล้านนา สู่วิจิตรา พัสตราอาเซียน
464 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-17 23:22:48
รองกงสุล สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เยี่ยม สปข.3
257 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-17 23:03:44
ฺBike for Mom
235 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-17 22:42:02
เตรียมความพร้อมรับการประชุมประจำปี AIBD ครั้งที่ 41
161 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-17 22:22:37
เตรียมความพร้อมรับการประชุมประจำปี AIBD ครั้งที่ 41
157 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-17 22:21:54
รปส.ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ผอ.เจียมศักดิ์ กอวัฒนสกุล
283 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-14 19:21:00
PRD 3 DINNER TALK
169 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-14 08:30:17
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่
178 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-13 18:39:57
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย
194 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-13 18:24:57
ร่วมแสดงความยินดีกับ 46 ปี นสพ.ไทยนิวส์
174 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-13 18:10:00
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP
203 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-05 13:56:24
ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
410 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-07-29 14:21:33
นิเทศ และติดตามงาน สวท. สวศ. ในพื้นที่ จ.แม่อ่องสอน
181 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-07-29 14:03:45
ผู้บริหาร สปข.3 บันทึกเทปถวายพระพร
208 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-07-21 16:10:40
สปข.3 ร่วมใจประชาสัมพันธ์กิจกรรม Bike for Mom
206 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-07-20 16:22:39
รับประกาศเกียรติคุณ
311 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-07-15 11:34:23