สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
ต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา
124 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-10-08 17:15:24
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 คนใหม่
316 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-10-02 19:24:25
รับตำแหน่งใหม่
141 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-10-02 19:08:35
พิธีทำบุญเปิดอาคารส่งกระจายเสียงวิทยุ สวท.แพร่
207 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-09-29 16:06:45
นโยบายแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า
128 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-09-29 15:53:04
งานเกษียณอายุราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2558
188 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-09-29 15:02:04
อวยพรวันชาติจีน
187 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-09-22 11:31:37
สปข. 3 ร่วมแสดงความยินดีกับท่านเขตธารทิพย์
205 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-09-18 23:03:21
งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558
210 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-09-18 15:48:14
อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ระดับสูง
156 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-09-18 14:37:22
ครบรอบ 31 ปี สวท.ลำพูน
174 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-09-15 16:04:06
ครบรอบ 19 ปี สวท.ฝาง
150 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-09-15 15:59:31
งานนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรหลักในงาน Lanna Expo 2015
192 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-09-09 13:35:19
ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด
182 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-27 18:05:29
พัฒนารายการ "รัฐสภาของเรา"
125 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-27 17:45:55
แถลงข่าว ล้านนาเอ็กซ์โป 2558
198 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-27 15:37:41
การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
168 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-25 09:54:50
การประชุม AIBD ประจำปี ครั้งที่ 41 จ.เชียงใหม่
249 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-19 12:35:01
อัตลักษ์แฟชั่นชนเผ่า-ล้านนา สู่วิจิตรา พัสตราอาเซียน
423 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-17 23:22:48
รองกงสุล สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เยี่ยม สปข.3
233 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-08-17 23:03:44