สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
โครงการต้านภัยหนาวปี 4
195 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-01-18 18:59:17
สปข.3 ปันน้ำใจ...เพื่อน้อง
170 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-01-18 18:47:49
วันเด็กแห่งชาติ สปข.3 ปี 2559
239 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-01-13 14:10:14
ปณิธานความดี ปีมหามงคล
224 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-01-06 17:15:37
สวัสดีปีใหม่พร้อมขอพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
181 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-01-06 16:57:49
กิจกรรม ASEAN Festival
192 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-22 17:25:15
สืบสานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
129 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-22 17:15:16
งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
279 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-18 15:22:45
งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
222 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-18 15:22:14
Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
225 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-11 17:48:36
วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
258 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-09 11:16:33
งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
138 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-09 11:08:54
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558
159 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-09 11:00:40
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
169 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-01 14:53:35
กฐินวัดห้วยหก
227 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-11-23 22:20:42
กฐินวัดโบสถ์น้ำดิบ
174 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-11-23 22:05:47
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าบันทึกเทปสัมภาษณ์พิเศษ
137 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-11-23 21:56:21
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองบันทึกเทปรายการมองเมืองเหนือ
257 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-11-06 11:42:00
ลงนาม MOU ปัองกันและแก้ไขปัญหาการทุจรืตในภาครัฐ
166 nuttapan_k 2015-11-03 20:44:55
ครบรอบ 55 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
233 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-11-02 20:35:31