สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
สืบสานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
119 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-22 17:15:16
งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
257 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-18 15:22:45
งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
206 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-18 15:22:14
Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
204 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-11 17:48:36
วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
234 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-09 11:16:33
งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
128 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-09 11:08:54
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558
138 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-09 11:00:40
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
155 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-01 14:53:35
กฐินวัดห้วยหก
202 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-11-23 22:20:42
กฐินวัดโบสถ์น้ำดิบ
157 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-11-23 22:05:47
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าบันทึกเทปสัมภาษณ์พิเศษ
122 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-11-23 21:56:21
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองบันทึกเทปรายการมองเมืองเหนือ
229 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-11-06 11:42:00
ลงนาม MOU ปัองกันและแก้ไขปัญหาการทุจรืตในภาครัฐ
148 nuttapan_k 2015-11-03 20:44:55
ครบรอบ 55 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
213 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-11-02 20:35:31
ทำบุญตักบาตร วันออกพรรษา
229 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-10-28 18:14:59
ผอ.สปข.3 มอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จ.แม่ฮ่องสอน
191 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-10-28 17:36:18
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพูดคุยเรื่องงานวันสมเด็จย่า ผ่านรายการมองเมืองเหนือ
209 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-10-19 17:29:26
พบผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
154 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-10-19 17:15:13
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
156 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-10-19 16:54:09
ประชุมผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 2558
192 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-10-08 17:22:25