สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
127 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-19 15:47:16
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต
422 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-18 19:42:47
การนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
130 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 19:09:35
Group Office สำนักงานออนไลน์ยุคดิจิตัล
142 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 19:05:20
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร กิจกรรม "ผูกสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง"
167 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 17:34:02
สถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 83 ปี
125 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 17:03:57
นายกรัฐมนตรีเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดเชียงใหม่
128 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 16:36:59
รดน้ำดำหัวขอพร อปส.
110 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 16:27:58
การแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสามัคคีในองค์กร
113 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 16:26:30
รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง
131 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 16:06:45
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านจะนะ
119 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 14:28:39
ตักบาตรทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2559
127 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 14:27:17
เวทีเสวนา "คนเหนือเดินหน้า....ร่วมปฏิรูปประเทศไทย"
221 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-03-18 20:08:13
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม สปข.3
183 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-03-07 19:20:00
สื่อฮ่วมสร้างสรรค์ เจียงใหม่เมืองงาม
169 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-02-25 22:10:38
งานสัปดาห์แรงงานต่างด้าว
189 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-02-23 17:37:51
การพัฒนาศูนย์ข่าวสาร กปส. ในส่วนภูมิภาค
210 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-02-11 16:20:23
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ เยี่ยมขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
192 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-02-11 16:18:09
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม
198 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-02-11 16:12:10
"วันกองทัพไทย"
212 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-01-18 19:11:43