สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
นายกรัฐมนตรีเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดเชียงใหม่
111 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 16:36:59
รดน้ำดำหัวขอพร อปส.
98 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 16:27:58
การแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมความสามัคคีในองค์กร
101 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 16:26:30
รดน้ำดำหัว ปี๋ใหม่เมือง
115 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 16:06:45
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านจะนะ
103 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 14:28:39
ตักบาตรทำบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2559
113 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 14:27:17
เวทีเสวนา "คนเหนือเดินหน้า....ร่วมปฏิรูปประเทศไทย"
206 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-03-18 20:08:13
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม สปข.3
164 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-03-07 19:20:00
สื่อฮ่วมสร้างสรรค์ เจียงใหม่เมืองงาม
157 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-02-25 22:10:38
งานสัปดาห์แรงงานต่างด้าว
169 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-02-23 17:37:51
การพัฒนาศูนย์ข่าวสาร กปส. ในส่วนภูมิภาค
193 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-02-11 16:20:23
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ เยี่ยมขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
171 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-02-11 16:18:09
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม
179 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-02-11 16:12:10
"วันกองทัพไทย"
191 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-01-18 19:11:43
โครงการต้านภัยหนาวปี 4
175 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-01-18 18:59:17
สปข.3 ปันน้ำใจ...เพื่อน้อง
153 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-01-18 18:47:49
วันเด็กแห่งชาติ สปข.3 ปี 2559
218 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-01-13 14:10:14
ปณิธานความดี ปีมหามงคล
210 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-01-06 17:15:37
สวัสดีปีใหม่พร้อมขอพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
164 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-01-06 16:57:49
กิจกรรม ASEAN Festival
178 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-12-22 17:25:15