สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
Internet of Things
199 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-29 19:12:43
สัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
146 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-29 19:07:49
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
129 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-29 19:03:36
พิธีแรกปูนสร้างรูปปั้นพระอินทร์เป่าสังข์
203 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-29 19:01:03
ตรวจรับเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จ.เชียงใหม่
207 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-24 17:59:46
ครบรอบ 25 ปีหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
141 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-24 17:54:56
ตรวจรับเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จ.ลำปาง
192 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-24 17:52:54
การจัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนออกเสียงประชามติ
141 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-24 17:50:46
ผูกสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ครั้งที่ 2
143 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-24 17:39:56
เปิดชมรม PRD TO BE NUMBER ONE
128 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-24 17:18:01
ประชุมผู้บริหารสัญจร
117 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-24 17:14:42
อบรม ผู้สื่อข่าวเบื้องต้น
221 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-13 18:24:19
ระเบียบการเงินและการพัสดุ
136 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-13 18:22:10
กิจกรรม ฮอมแฮง แป๋งโลกงาม
149 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-13 17:14:52
กิจกรรม จำขึ้นใจ ประจำปี 2559
165 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-13 17:01:32
PRD 3 To Be Number One
119 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-13 16:46:44
ปล่อยขบวนรณรงค์ ลดการสร้างขยะ
127 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-13 16:38:51
คิดอย่างไร...ให้ใจเปี่ยมสุข
158 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-19 16:29:56
สานสัมพันธ์ร่วมใจ NBT เชียงใหม่กับชุมชน
136 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-19 15:54:11
เต้นบาสโลบ
141 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-19 15:51:06