สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
ตรวจรับเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จ.ลำปาง
175 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-24 17:52:54
การจัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนออกเสียงประชามติ
126 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-24 17:50:46
ผูกสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ครั้งที่ 2
126 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-24 17:39:56
เปิดชมรม PRD TO BE NUMBER ONE
114 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-24 17:18:01
ประชุมผู้บริหารสัญจร
106 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-24 17:14:42
อบรม ผู้สื่อข่าวเบื้องต้น
206 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-13 18:24:19
ระเบียบการเงินและการพัสดุ
119 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-13 18:22:10
กิจกรรม ฮอมแฮง แป๋งโลกงาม
130 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-13 17:14:52
กิจกรรม จำขึ้นใจ ประจำปี 2559
150 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-13 17:01:32
PRD 3 To Be Number One
104 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-13 16:46:44
ปล่อยขบวนรณรงค์ ลดการสร้างขยะ
112 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-06-13 16:38:51
คิดอย่างไร...ให้ใจเปี่ยมสุข
143 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-19 16:29:56
สานสัมพันธ์ร่วมใจ NBT เชียงใหม่กับชุมชน
123 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-19 15:54:11
เต้นบาสโลบ
126 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-19 15:51:06
ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
113 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-19 15:47:16
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต
384 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-18 19:42:47
การนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
118 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 19:09:35
Group Office สำนักงานออนไลน์ยุคดิจิตัล
128 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 19:05:20
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร กิจกรรม "ผูกสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง"
144 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 17:34:02
สถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 83 ปี
114 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-05-16 17:03:57