สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
ตักบาตรน้ำใจดับไฟป่า ปี 2
72 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2018-03-28 19:15:06
เยี่ยมคารวะเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
63 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2018-03-28 18:42:31
เยี่ยมคารวะ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่
78 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2018-03-27 14:27:19
บำเพ็ญประโยชน์วัดหัวฝาย พร้อมมอบปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรม
116 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2018-03-19 18:27:28
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เข้ารับตำแหน่ง
101 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2018-03-19 17:55:16
รับฟังความคิดเห็นพี่น้อง 7 ชนเผ่า
91 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2018-03-07 17:48:02
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการ
85 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2018-03-07 17:37:05
การแสดงนาฏศิลป์จีน Festival of Spring
156 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2018-02-20 18:26:41
งานวันเด็กแห่งชาติ สปข.3 ประจำปี 2561
99 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2018-01-24 14:24:17
ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
193 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-12-09 17:47:17
ประชุมเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ
172 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-12-08 13:57:46
สวดมนต์ปัญญาสมวาร
146 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-12-02 20:29:51
ทำบุญตักบาตรปัญญาสมวาร
113 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-12-02 20:26:49
ออกกำลังกาย
105 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-12-02 20:24:20
รวมพลังแห่งความภักดี
125 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-11-22 11:29:25
56 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
149 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-10-31 16:17:34
ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
145 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-10-27 12:43:58
กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยม สปข.3
151 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-10-25 16:51:38
ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
149 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-10-14 12:59:27
47 ปี หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
219 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2016-08-05 15:30:45