สวท.ลำพูน
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
04/06/61 เข้าพบท่านประกันสังคมจังหวัดลำพูน (น.ส.ลักษมี สารจินดาพงศ์) เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการประชาสัมพันธ์กับงานประกันสังคม@ สนง.ประกันสังคมจังหวัดลำพูน
13 สวท.ลำพูน 2018-06-04 17:24:16
01/06/61:08.00 เคารพธงชาติ หลังเสร็จภารกิจ 3 กิจกรรม( จัดรายการปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน ปลูกต้นไม้ coffee time) ด้วยความร่วมมืออย่างดีของน้องๆ ทุกคน...ขอบคุณครับ...@สวท.ลำพูน
11 สวท.ลำพูน 2018-06-04 17:07:16
01/06/61:07.30 กิจกรรมพบปะพูดคุยแบบกันเอง (coffee time) นำ 5 ประเด็น(น้ำมัน การปักหมุด ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเตรียมตั้งกระทรวงดูแลด้านศึกษา และการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม) พร้อมแลกเปลี่ยน เพิ่มความเข้าใจ เพิ่มช่องทางนำไปขยายผล@สวท.ลำพูน
12 สวท.ลำพูน 2018-06-04 17:04:38
01/06/61 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน นายนพดล สุยะ ผอ.กกต.ลำพูน ให้เกียรติ ร่วมปลูกต้นลำไย พร้อมกับเจ้าหน้าที่ สวท.ลำพูน เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันต้นไม้แห่งชาติ@สวท.ลำพูน
8 สวท.ลำพูน 2018-06-04 13:06:33
01/06/61:06.10 สวท.ลำพูน ผลิตรายการปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน ครั้งที่ 35 โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน นำเสนอกิจกรรมต่างๆ พร้อมตอบปัญหาที่ประชาชนสอบถามมา ขอบคุณ ผอ.สนง.กกต. นายนพดล สุยะ ที่มาต้อนรับร่วมรับประทานอาหารและร่วมกิจกรรมอื่นๆ ด้วยครับ @ส
6 สวท.ลำพูน 2018-06-04 13:02:50
31/05/61:14.00 ประชุม “การจัดการท่องเที่ยวในชุมชน”@พิพิธภัณฑ์พระรอด วัดมหาวัน จ.ลำพูน
5 สวท.ลำพูน 2018-06-04 12:58:51
31/05/61:10.00 ประชุมทางไกล คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ สปข.3 (IOC) ครั้งที่ 8/61
7 สวท.ลำพูน 2018-06-04 12:57:40
30/05/61:13.30 ประชุมเจ้าหน้าที่ สวท.ลำพูน แนะนำหัวหน้าช่าง(คนใหม่) การปรับผังรายการตามนโยบาย กปส. การผลิตสื่อลำพูนโนโฟมตามนโยบายจังหวัด มอบรางวัลวันเกิดณัฐพงศ์@ สวท.ลำพูน
6 สวท.ลำพูน 2018-06-04 12:03:05
30/05/61:09.30 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธาน ก่อนเข้าวาระฟังธรรมะจากพระพีรวัฒน์ จกฺกธมฺโม วัดชัยสถาน ต.อุโมงค์ การแนะนำหัวหน้าส่วนใหม่ การมอบโล่ ใบประกาศ แก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน@ห้
5 สวท.ลำพูน 2018-06-04 12:00:10
25/05/61 ร่วมเวทีเครือข่ายสุขภาวะกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน@โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่
5 สวท.ลำพูน 2018-06-04 11:57:45
24/05/61:17.30 สวท.ลำพูน บันทึกรายการ ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน ครั้งที่ 44 โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน ท้ายรายการ ผอ.สนง.กกต. นายนพดล สุยะ มา ปชส.การคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง@สวท.ลำพูน
4 สวท.ลำพูน 2018-06-04 11:55:50
24/05/61:16.10 สวท.ลำพูน เป็นแม่ข่ายรายการสี่แยกข่าว ครั้งที่ 44 ข่วงท้องถิ่นพัฒนาสนทนากับ นางณัฏญิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน ประเด็นขับเคลื่อนส่งเสริมผู้ประกอบชุมชน@สวท.ลำพูน
6 สวท.ลำพูน 2018-06-04 11:53:49
23/05/61 ทีม NBT เชียงใหม่ บันทึกรายการ “มองเมืองเหนือ” ในประเด็นรณรงค์ลดการใช้โฟม “ลำพูนโนโฟม”โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูนให้สัมภาษณ์นำชมตลาด@ตลาดโต้รุ่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
5 สวท.ลำพูน 2018-06-04 11:51:20
23/05/61 ประสานอำนวยความสะดวกกับทีม NBT เชียงใหม่ เพื่อบันทึกรายการ “ความสุขประเทศไทย” ในประเด็นระบบการส่งเสริมทำนาแปลงใหญ่ โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ลำพูน และนายวิโรจน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ.ศูนย์ผลิตพันธ์ข้าวเชียงใหม่@ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสันคะยอม ต.ป่าสัก
6 สวท.ลำพูน 2018-06-04 11:47:26
22/05/61 เยี่ยมให้กำลังใจน้องออย นันทพร ฝั้นเครือ นักสื่อสารมวลชน สวท.ลำพูน และคุณหมอที่ช่วยดูแลบุตร พร้อมเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์สาธารณสุขแก่ประชาชน@โรงพยาบาลลำพูน
6 สวท.ลำพูน 2018-06-04 11:41:34
22/05/61 ประชุม อนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/61 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธาน@ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ศาลากลางจังหวัดลำพูน
6 สวท.ลำพูน 2018-06-04 11:39:17
21/05/61 นายอภิชาติ ทรัพย์สมบัติ วิศวกร จากสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. เดินทางมาสำรวจติดตามการติดตั้งเครื่องส่ง ระบบ AM ใหม่ ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องส่ง@สวท.ลำพูน
7 สวท.ลำพูน 2018-06-04 11:35:52
18/05/61:09.30 ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการลำไย จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน โดยมีนายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน@สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
12 สวท.ลำพูน 2018-05-21 12:23:03
18/05/61:06.10 สวท.ลำพูน ผลิตรายการ ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน ครั้งที่ 43 โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน หลังจบรายการ ท่าน ผวจ.ลำพูน ได้อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้แก่น้องแคท รพีพันธ์ อุดขันจริง หน.ฝ่ายรายการ และทานอาหารเช้าร่วมกัน@สวท.ลำพูน
11 สวท.ลำพูน 2018-05-21 12:21:01
17/05/61 ประชุมทางไกล IOC ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.3 โดยมี น.ส.ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่ เดินทางมาตรวจงานติดตั้งเครื่องส่ง AM ร่วมประชุมด้วย@สวท.ลำพูน
12 สวท.ลำพูน 2018-05-21 12:17:39