สวท.ลำพูน
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
10/01/61:18.00 กิจกรรม “สื่อมวลชนสัมพันธ์ สร้างสรรค์ลำพูน” รับประทานอาหารเย็น ฟังดนตรีพื้นเมือง มอบอุปกรณ์เก็บข้อมูล(แอนดี้ไดร์) จับสลากมอบของขวัญปีใหม่ โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน และส่วนราขการต่างๆ นำมอบแก่สื่อทุกแขนง โดยมีครูเพลงศิลปินล้านนาส
0 สวท.ลำพูน 2018-04-19 09:21:05
10/01/61:16.00 กิจกรรมออกกำลังทุกวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาลใน “กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์” ระหว่างส่วนราชการกับสื่อมวลชนจังหวัดลำพูน นำโดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน@สนามหน้าศาลากลางลำพูน (ภาพจากสื่อมวลชนลำพูน)
3 สวท.ลำพูน 2018-04-19 09:14:37
10/01/61:14.00 “ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบสื่อมวลชน”นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน พบสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในภาพรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ซึ่งส่วนราชการได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ และตอบ
0 สวท.ลำพูน 2018-04-19 09:10:53
10/01/61:07.30 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2561 เจ้าภาพได้แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม@สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อ.เมือง จ.ลำพูน
0 สวท.ลำพูน 2018-04-19 09:08:07
09/01/61:16.10 สวท.ลำพูน เป็นแม่ข่ายรายการสี่แยกข่าว ครั้งที่ 31 @สวท.ลำพูน
0 สวท.ลำพูน 2018-04-19 09:04:09
09/01/61 คาราวะขอพรปีใหม่ กับนายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ลำพูน พร้อมรับมอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติของจังหวัดลำพูนนายทนุ ชื่นฟูวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.ลำพูน หน่วยงานกัลยาณมิตรสนับสนุน สวท.ลำพูน ด้วยดีตลอดมาอาจารย์สุพรพงศ์ ส
0 สวท.ลำพูน 2018-04-19 09:00:49
08/01/61 คาราวะขอพรปีใหม่ กับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน พร้อมนำเสนอการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยประสานคุณหลิว อาจารียา นักร้องชาวลำพูน(หน้ากากลำไย)เข้าพบ สวัสดีปีใหม่ พร้อมยินดีสละเวลามาพัฒนาบ้านเกิด ซึ่งตรงกับนโยบายดึงคนลำพูนพัฒนาบ้านเกิด
0 สวท.ลำพูน 2018-04-19 08:56:22
08/01/61 คาราวะขอพรปีใหม่ กับนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพู นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน,นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน ,นายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย ผอ.ทสจ.ลำพูน
0 สวท.ลำพูน 2018-04-19 08:52:58
08/01/2561 มอบโชคปีใหม่ 2561 สวท.ลำพูน
0 สวท.ลำพูน 2018-04-19 08:46:41
05/01/61 น.ส.จิตรลดา วงศ์วารเตชะ ประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำพูน (ผู้ดำเนินรายการ อบจ.ลำพูน เพื่อประชาชน) มอบผ้าฝ้ายพันคอพันธ์ตากฟ้า โดยใช้สีธรรมชาติ ซึ่ง อบจ.ลำพูน ส่งเสริมสนับสนุนในชุมชน ที่ ต.ดงคำ อ.ลี้ จ.ลำพูน เนื่องในเทศกาลปีใหม่นายนฤเทพ พรหมเทศน์ และ น.ส.จุ
0 สวท.ลำพูน 2018-04-19 08:44:20
05/01/61:06.10 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน ในรายการ ป๊ะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน ครั้งที่ 14 โดยมีนายนพดล สุยะ ผอ.กกต.ลำพูน ร่วมต้อนรับ (อาหารเช้า พริกหนุ่ม ข้าวเหนียว หมูทอด) ฝีมือลุงสมนึก พขร.ลำแต้เจ้า@สวท.ลำพูน
0 สวท.ลำพูน 2018-04-19 08:39:19
04/01/61 ประชุมเตรียมงานโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์สร้างสรรค์ลำพูน โดยมี พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม@ห้องประชุมเศรษฐีคำฝั้น ศาลากลางลำพูน
0 สวท.ลำพูน 2018-04-19 08:35:45
04/01/61 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ สนง.สรรพากรจังหวัดลำพูน มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
0 สวท.ลำพูน 2018-04-19 08:27:47
31/12/60:17.00 ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธาน@หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ลำพูน
2 สวท.ลำพูน 2018-04-17 20:14:08
31/12/60:16.10 สวท.ลำพูน เป็นแม่ข่ายรายการสี่แยกข่าว ครั้งที่ 30 ผู้ดำเนินรายการไม่สบาย 1 คน หลังจบรายการได้มอบรางวัลให้คุณสมนึก ดวงจันทร์ วันคล้ายวันเกิดในวันนี้@สวท.ลำพูน
5 สวท.ลำพูน 2018-04-17 20:10:52
31/12/60:14.00 สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่สวท.ลำพูน ผลิตรายการสัญจรปลอดภัย โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน ตรวจความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน@จุดตรวจด่าน แม่ทา และจุดตรวจวัดความเร็ว หน้า ว.เกษต
1 สวท.ลำพูน 2018-04-17 20:07:20
30/12/60:20.00 เป็นกรรมการให้คะแนนการประกวดธิดาสืบสาน วัฒธรรมปิงห่าง-ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ 15 ปี ชนะเลิศ น.ส.ชนากานต์ บุญมา นักศึกษาคณะวิศวกรรม มช. จากขุมชนป่าเส้า ส่งประกวด โดยมีนายขยัน วิพรหมชัย นายก ทต.อุโมงค์ มอบรางวัล@บริเวณเวทีกลางน้ำปิงห่าง ต.อุโ
1 สวท.ลำพูน 2018-04-17 20:04:53
30/12/60:11.00 ต้อนรับนางจินตนา สิงห์สุรเมธ อดีต ผอ.สปข.3 มาเยี่ยม สวท.ลำพูน และชมสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน
3 สวท.ลำพูน 2018-04-17 19:55:39
29/12/60:19.00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน”สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้ฮั่ว หละปูน” ครั้งที่ 15 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ เป็นประธานเปิดงาน @บริเวณเวทีกลางน้ำปิงห่าง ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
1 สวท.ลำพูน 2018-04-17 19:54:26
29/12/60:17.00 เจ้าหน้าที่ สวท.ลำพูน ผลิตรายการสัญจรปลอดภัย โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน ตรวจความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน@สถานีขนส่งจังหวัดลำพูน
1 สวท.ลำพูน 2018-04-17 19:52:04