สวท.ลำพูน
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
22/08/61 @สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ประจำปี 2561 (งานจัดระหว่างวันที่ 24 - 31 สิงหาคมที่เชิงสพานท่าขาม-ศูนย์บริการท่องเที่ยว-สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
28 สวท.ลำพูน 2018-08-23 14:26:01
21/08/61 สวท./ส.ปชส.ลำพูน ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์@สวท.ลำพูน
17 สวท.ลำพูน 2018-08-23 13:47:54
18-20/08/61 ฝรก. สวท.ลำพูน เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ
11 สวท.ลำพูน 2018-08-23 13:45:20
17/08/61 เป็นกรรมการร่วมพิจารณา ให้คะแนน 33 หมู่บ้าน 8 อำเภอ ตามโครงการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธาน ผลการประกวด ได้ตัวแทน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านบ้านแพะ หมู่ที่ 11 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ และบ้านดอนหล
8 สวท.ลำพูน 2018-08-23 13:41:23
16/08/61:06.10 สวท.ลำพูน บันทึกเทปรายการปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน ครั้งที่ 46 โดยนายสำเริง ไชยเสน รองผวจ.ลำพูน พูดคุยกับประชาชน @สวท.ลำพูน
8 สวท.ลำพูน 2018-08-23 13:38:29
16/08/61 นางรพีพันธ์ อุดขันจริง ห.ฝรก. เป็นวิทยากร คนรุ่นใหม่ ห่างไกลคอรัปชั่น๑เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน
9 สวท.ลำพูน 2018-08-23 13:35:36
15/08/61 ยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ วรรณวารี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สวท.ลำพูน ในวันคล้ายวันเกิด@สวท.ลำพูน
10 สวท.ลำพูน 2018-08-23 13:29:57
14/08/61 เจ้าหน้าที่ สวท.ลำพูน ถ่ายภาพ ส่ง สปข.3 เพื่อจัดทำหนังสือรายงานประจำปี พร้อมกิจกรรม coffee time@สวท.ลำพูน
8 สวท.ลำพูน 2018-08-23 13:25:45
10/08/61 ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยุประชารัฐ พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิด และมอบแนวทางพัฒนาและรักษาเครือข่ายร่วมสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชน@โรงแรมโรยัลเพนนินซูล่า เชียงใหม่
9 สวท.ลำพูน 2018-08-23 12:26:36
10/08/61:06.10 สวท.ลำพูน จัดรายการปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน ครั้งที่ 45 โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน พูดคุยกับประชาชน @สวท.ลำพูน
10 สวท.ลำพูน 2018-08-23 12:23:22
09/08/61 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ 16 จังหวัด โดยมีนายปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิด@อบจ.ลำพูน (ภาพ ส.ปชส.ลำพูน)
9 สวท.ลำพูน 2018-08-23 12:20:40
08/08/61:12.00 สวท.ลำพูน สัมภาษณ์ นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ลำพูน ตามโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ในกิจกรรมทดสอบเมนูอาหารพื้นถิ่นที่เขื่อมโยงกับวิถีชุมชน@กาดโบสถ หมู่11 บ้านแพะ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
12 สวท.ลำพูน 2018-08-23 12:17:34
08/08/61:09.00 @โรงแรมลำพูนวิลล์ สวท.ลำพูน ทำข่าวพิธีเปิดการฝึกอบรมการส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานเปิด รวมทั้งศึกษาดูงานการบริหารจัดการเรื่องขยะ และน้ำเสีย ที่บริษัทเคฮิน(ไทยแลนด์
10 สวท.ลำพูน 2018-08-23 12:08:44
3/08/61:13.30@ห้องจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูนร่วมประชุมเตรียมการเก็บตัวมิสทีน ไทยแลนด์ ระหว่างวันที่ 24-28 ต.ค.61 โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธาน
8 สวท.ลำพูน 2018-08-23 12:03:23
3/08/61:10.00 น. กิจกรรมพบปะพูดคุย(coffee time) ครั้งที่ 8 นางนันทพร ฝั้นเครือ เล่าเรื่อง การรณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ@ห้องธุรการ สวท.ลำพูน
8 สวท.ลำพูน 2018-08-23 11:59:56
3/08/61:06.10 สวท.ลำพูน จัดรายการปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน ครั้งที่ 44 โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน พูดคุยกับประชาชน @สวท.ลำพู3
7 สวท.ลำพูน 2018-08-23 11:57:25
1/08/61 นำเจ้าหน้าที่ สวท.ลำพูน เข้าพบหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน รับข้อเสนอแนะแนวทางในการประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน
19 สวท.ลำพูน 2018-08-02 17:06:23
1/08/61 ประชุมร่วมกับ ผอ.สวท.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ สวท.ลำพูน สวท.เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแนวทางรวมทั้งปัญหาอุปสรรค@ห้องประชุม สวท.ลำพูน
16 สวท.ลำพูน 2018-08-02 17:05:27
31/07/61:13.30 ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ สวท.ลำพูน ครั้งที่ 7/61@สวท.ลำพูน
13 สวท.ลำพูน 2018-08-02 17:03:31
31/07/61 ร่วมงานสภากาแฟ@โรงพยาบาลลำพูน
13 สวท.ลำพูน 2018-08-02 17:02:10