สวท.ลำพูน
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
สภากาแฟลำพูน ครั้งที่ 7/2560 (20 ก.ค.60)
5 สวท.ลำพูน 2017-09-15 14:48:45
บันทึกเทปถวายพระพรชัย (19 ก.ค.60)
3 สวท.ลำพูน 2017-09-15 14:44:14
ผวจ.ลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ อวยพรวันเกิด (19 ก.ค.60)
5 สวท.ลำพูน 2017-09-15 14:42:04
กิจกรรม "เครือข่ายสื่อมวลชนลำพูนสัมพันธ์" (19 ก.ค.60)
5 สวท.ลำพูน 2017-09-15 14:37:08
เคารพศพ นางนวล อินต๊ะ มารดา น.ส.เดือน อินต๊ะ หัวหน้าฝ่ายรายการ สวท.เชียงใหม่ (17 ก.ค.60)
3 สวท.ลำพูน 2017-09-15 14:30:12
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลฯ (17 ก.ค.60)
4 สวท.ลำพูน 2017-09-15 14:25:25
เยี่ยมให้กำลังใจกับนักเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน กับค่ายเยาวชนขับเคลือนคนพอเพียง (14 ก.ค.60)
4 สวท.ลำพูน 2017-09-15 14:08:21
สะพานรถไฟทาชมภู (14 ก.ค.60)
13 สวท.ลำพูน 2017-08-18 11:55:32
พิธีเปิดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (14 ก.ค.60)
15 สวท.ลำพูน 2017-08-18 11:49:47
แม่ข่ายผลิตรายการสี่แยกข่าว ครั้งที่ 12 (13 ก.ค.60)
12 สวท.ลำพูน 2017-08-16 15:18:29
ประชุมเตรียมความพร้อมสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน (13 ก.ค.60)
11 สวท.ลำพูน 2017-08-16 15:15:29
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน เข้าค่ายเยาวชนขับเคลื่อนคนพอเพียง (12 ก.ค.60)
8 สวท.ลำพูน 2017-08-16 15:09:43
บันทึกรายการผู้ว่าพบประชาชน (11 ก.ค.60)
9 สวท.ลำพูน 2017-08-16 15:04:06
คณะ ธกส.อุดรธานี ศึกษาดูงาน สวท.ลำพูน
9 สวท.ลำพูน 2017-08-16 14:58:04
ประชุมทางไกลพัฒนาข่าว (7 มิ.ย.60)
8 สวท.ลำพูน 2017-08-16 14:50:17
เวทีสาธารณะ "เมืองอัจฉริยะ สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ" Smart city (6 ก.ค.60)
9 สวท.ลำพูน 2017-08-16 14:47:38
เจ้าภาพสี่แยกข่าว ครั้งที่ 11 (4 ก.ค.60)
8 สวท.ลำพูน 2017-08-16 11:48:35
ฟังการบรรยายโครงการพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (4 ก.ค.60)
8 สวท.ลำพูน 2017-08-16 11:44:45
ดนตรีในสวน@อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เชียงใหม่ (2 ก.ค.60)
9 สวท.ลำพูน 2017-08-16 11:39:01
หารือจัดกิจกรรมพบปะวิทยุชุมชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับพันเอกโรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.ลำพูน (30 มิ.ย.60)
9 สวท.ลำพูน 2017-08-16 11:32:06