สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
กีฬากรมประชาสัมพันธ์ 2558
194 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-05-06 19:13:40
สปข.3 จัดงาน "จำขึ้นใจ"
174 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-05-06 18:40:58
ขอพรปี๋ใหม่นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย
166 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-05-06 18:34:02
สปข.3 เข้ารดน้ำดำหัวกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่
167 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-05-06 18:28:29
งานดำหัวผู้อาวุโส และผอ.สปข.3
239 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-04-21 12:00:26
อบรมการใช้โปรแกรมประยุกต์
238 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-04-20 12:18:43
ประชุมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร
225 2015-04-09 14:26:03
พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "สงกรานต์เจียงใหม่ มาม่วนใจ๋ ปลอดภัยสู่อาเซียน"
195 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-04-09 12:26:40
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
203 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-04-09 11:57:22
แถลงข่าว กิจกรรม "สงกรานต์เจียงใหม่ ม่วนใจ๋ ปลอดภัยสู่อาเซียน"
174 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-04-09 11:26:20
เวทีสัมมนา สปช.
165 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-04-09 11:22:15