สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
อบรมการใช้โปรแกรมประยุกต์
228 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-04-20 12:18:43
ประชุมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร
215 2015-04-09 14:26:03
พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "สงกรานต์เจียงใหม่ มาม่วนใจ๋ ปลอดภัยสู่อาเซียน"
183 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-04-09 12:26:40
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
189 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-04-09 11:57:22
แถลงข่าว กิจกรรม "สงกรานต์เจียงใหม่ ม่วนใจ๋ ปลอดภัยสู่อาเซียน"
162 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-04-09 11:26:20
เวทีสัมมนา สปช.
156 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2015-04-09 11:22:15