หัวข้อ อ่าน เริ่มโดย โพสเมื่อ
พัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ด้านรายการวิทยุ
5 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-06-23 19:32:13
สื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี ศึกษาดูงาน สปข.3
6 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-06-23 19:28:25
การผลิตและเผยแพร่รายการ/ข่าวผ่านเว็บไซต์ และ Social Media
4 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-06-23 19:26:13
Smart Announcer
2 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-06-23 19:23:29
รายการวิทยุนอกสถานที่
4 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-06-23 19:11:48
นิเทศและติดตามการปฏิบัติงาน สวท.ฝาง
3 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-06-23 19:08:53
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
3 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-06-23 19:05:47
ต้อนรับกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่
17 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-06-12 11:16:01
อบรมบุคลากรด้านการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
16 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-06-09 11:41:27
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
51 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-04-26 19:35:47
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน
49 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-04-20 11:59:35
เวทีเสวนา แรงงานเพื่อนบ้านสัมพันธ์
83 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-03-28 19:50:00
เวทีเสวนาระดับภาค “ประชารัฐร่วมใจ ปฏิรูปสู่ประเทศไทย 4.0”
58 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-03-24 19:20:39
เวทีเสวนา
42 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-03-24 19:12:52
ตรวจเยี่ยม สวท.ฝาง
51 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-03-17 16:54:04
CSR สปข.3 ปันน้ำใจเพื่อสังคม
39 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-03-17 16:46:18
ต้อนรับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
51 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-02-24 16:00:41
รับมอบนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี
42 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-02-16 18:19:11
สปข.3 พบ สื่อมวลชน
65 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-02-16 18:06:15
ประชุมผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
73 นายณัฏฐพันธ์ กีรติกานต์ชัย 2017-02-03 18:13:12