ประชุม KM และเตรียมร่วมงานครบรอบ 85 ปี กรมประชาสัมพันธ์
โพสเมื่อ 2018-04-10 20:10:40
        สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดการประชุมผ่านระบบ conference เพื่อบ่งชี้ความรู้ในการจัดทำ KM ประจำปี 2561 พร้อมร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมงาน ครบรอบ 85 ปี กรมประชาสัมพันธ์