ตักบาตรเทโวโรหณะ
โพสเมื่อ 2017-10-06 10:34:13
        6 ต.ค. 2560 - บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ บริเวณลานหน้า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3