ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 57
โพสเมื่อ 2017-08-25 16:09:23
        25 ส.ค. 2560 - นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง” รุ่นที่ 57 จากสำนักการประชาสัมพันธ์ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3