14/07/60 ร่วมพิธีเปิดเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายชูโชค ทองตาล่วง ผอ.สปข.3 เป็นประธาน@ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทาป่าเปา อแม่ทา จ.ลำพูน สะพานรถไฟทาชมภู อายุ เกือบ 100 ปี สร้างเสร็จ ปี 2462 อ.แม่ทา จ.ลำพูน
โพสเมื่อ 2018-03-27 13:16:53