ประกันสังคมจังหวัดลำพูน มาอบรมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการวิทยุเบื้องต้น(28 พ.ค.60)
โพสเมื่อ 2017-06-16 15:30:40
        28/05/60:13.00 กล่าวต้อนรับ คุณไพลิน จินดามณีพร ประกันสังคมจังหวัดลำพูน และคณะ เนื่องในโอกาสจัดเจ้าหน้าที่ สปส.จำนวน 60 คน มาอบรมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการวิทยุเบื้องต้น(การจัดรายการ,การเขียนบท) และการเผยแพร่รายการผ่านระบบมัสติเรดิโอบายเน็ต@ลำพูน