แสดงความยินดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน ชนะเลิศการแข่งขัน My little Farm(16 พ.ค.60)
โพสเมื่อ 2017-06-16 14:30:56
        16/05/60:09.00 ต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับนางกวีพันธุ์ ฟองคำ รอง ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน และนักเรียน ที่เดินทางมาขอบคุณทาง สวท.ลำพูน ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน My little Farm ตามโครงการปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตรจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา 100,000.-