สวท.ลำพูน ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย (4 พ.ค.60)
โพสเมื่อ 2017-05-08 17:23:57
        04/05/60:17-20.00 สวท.ลำพูน ถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ พิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย (4-10 พ.ค.60) โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผวจ.ลำพูน เป็นประธาน@วัดพระบรมธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน