19/06/60 @สวท.ลำพูน รับประทานอาหารเย็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง สวท.กทม.+สวท.ลำพูน กับทีมงาน รายการบันทึกสถานการณ์ จาก สวท.กทม.ที่เดินทางมาผลิตรายการ เรื่องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ 2018-03-27 11:42:43