ท่านเขตดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผอ.สปข.3 และคณะ ร่วมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน การประกวดสวท.ดีเด่นประจำปี2559 ที่สวท.แม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ 2016-03-15 18:17:09
        ท่านเขตดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผอ.สปข.3 และคณะ ร่วมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน การประกวดสวท.ดีเด่นประจำปี2559 ที่สวท.แม่ฮ่องสอน