ท่านเขตธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สปข.3 นำคณะ สผป. สขร. ฝบห. ร่วมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน สวท.แม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ 2015-07-27 17:38:16
        ท่านเขตธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สปข.3 นำคณะ สผป. สขร. ฝบห. ร่วมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน สวท.แม่ฮ่องสอน