นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนศึกษาดูงานที่ สวท.แม่ฮ่องสอน
โพสเมื่อ 2015-06-16 13:11:33
        นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนศึกษาดูงานที่ สวท.แม่ฮ่องสอน