สวท.แม่ฮ่องสอนถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่27 "แม่ฮ่องสอนเกมส์"
โพสเมื่อ 2015-05-20 09:08:19
        สวท.แม่ฮ่องสอนถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่27 "แม่ฮ่องสอนเกมส์"