พิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
โพสเมื่อ 2019-03-11 11:08:23
        สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ทำพิธีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์“ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ๒๕๖๒”