25/10/61:17.00 บันทึกรายการ ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน ครั้งที่ 4/62 โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน. ผอ.ปภ. ผอ.ชลประทาน นายอำเภอเมือง ร่วมสนทนา@หมู11 บ้านแม่ร่องน้อย ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน.
โพสเมื่อ 2019-01-11 16:40:55
        25/10/61:17.00 บันทึกรายการ ปะป้อเมืองอู้เรื่องหละปูน ครั้งที่ 4/62 โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน. ผอ.ปภ. ผอ.ชลประทาน นายอำเภอเมือง ร่วมสนทนา@หมู11 บ้านแม่ร่องน้อย ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน.