25/10/61:16.00 ลงพื้นที่ Live fb เยี่ยมให้กำลังใจและแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านฮ่องกอก หมู่ 8 บ้านไร่ และหมู่ 11 บ้านแม่ร่องน้อย ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน กล่าวให้กำลังแก่ประชาชนที่ประสบ
โพสเมื่อ 2019-01-11 16:36:22
        25/10/61:16.00 ลงพื้นที่ Live fb เยี่ยมให้กำลังใจและแจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านฮ่องกอก หมู่ 8 บ้านไร่ และหมู่ 11 บ้านแม่ร่องน้อย ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน กล่าวให้กำลังแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม