ต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ 2018-12-17 13:30:51
        11 ธ.ค. 2561 นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลภาพรวมหน่วยงานในสังกัด สปข.3 พร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 พร้อมทั้งศึกษาดูงานการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย