คณะผู้เข้าอบรมของ ศูนย์วิทยบริการ ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ 2018-12-17 13:29:44
        (11 ธ.ค. 2561) นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง " ประจำปี 2562 ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในโอกาสนี้ คณะผู้อบรมฯ ได้รับฟังการบรรยาย "การบริหารจัดการของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3" พร้อมทั้งศึกษาดูงานการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย