โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่สารนิเทศไทย – สิงคโปร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561
โพสเมื่อ 2018-06-29 20:04:17
        27 มิ.ย. 2561 - คณะเจ้าหน้าที่สารนิเทศไทย - สิงคโปร์ เดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้และเยี่ยมชม สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 NBT เชียงใหม่ และ สวท.เชียงใหม่