แนวทางประชาสัมพันธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ปีพ.ศ.2560

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์