ท่านกำลังรับฟัง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

FM 95.25 MHz

507 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทร. 054 - 887145 โทรสาร 054 - 887146

เยี่ยมชมเว็บไซต์