ท่านกำลังรับฟัง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

FM95.0MHz

113 หมู่ที่ 10 ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

โทร. 0-5352-5565 โทรสาร 0-5352-5519

เยี่ยมชมเว็บไซต์