ท่านกำลังรับฟัง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง

AM 549 KHz

244 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

โทร. 0-5435-6675 โทรสาร 0-5435-6675

เยี่ยมชมเว็บไซต์