ประเด็น IOC ประจำสัปดาห์

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ประเด็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ IOC
44. ประเด็นข่าว 8 - 14 สิงหาคม 2561... 13
43. ประเด็นข่าว 1 - 7 สิงหาคม 2561... 7
42. ประเด็นข่าว 25 - 31 กรกฎาคม 2561... 7
41. ประเด็นข่าว 18 - 24 กรกฎาคม 2561... 8
40. ประเด็นข่าว 11 - 17 กรกฎาคม 2561... 7
39. ประเด็นข่าว วันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2561... 6
38. ประเด็นข่าว 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561... 6
37. ประเด็นข่าว 20 - 26 มิถุนายน 2561... 4
36. ประเด็นข่าว 13 - 19 มิถุนายน 2561... 5
35. ประเด็นข่าว 6 - 12 มิถุนายน 2561... 6
34. ประเด็นข่าว 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561... 16
33. ประเด็นข่าว 22 - 28 พฤษภาคม 2561... 10
32. ประเด็นข่าว 15 - 21 พฤษภาคม 2561... 8
31. ประเด็นข่าว 8 - 14 พฤษภาคม 2561... 9
30. ประเด็นข่าว 1 - 7 พฤษภาคม 2561... 8
29. ประเด็นข่าว 24 - 30 เมษายน 2561... 10
28. ประเด็นข่าว 17-23 เม.ย.61... 8
27. ประเด็นข่าว 3 -9 เม.ย.61... 11
26. ประเด็นข่าว 27 มี.ค. - 2 เม.ย. 61... 16
25. ประเด็นข่าว 20 - 26 มี.ค.61... 11
24. ประเด็นข่าว 13 - 19 มี.ค.61... 13
23. ประเด็นข่าว 6 - 12 มี.ค.61... 16
22. ประเด็นข่าว 6 - 12 มี.ค.61... 18
21. ประเด็นข่าว 27 ก.พ. - 5 มี.ค.61... 18
20. ประเด็นข่าว 20 - 26 ก.พ.61... 17
19. ประเด็นข่าว 13-19 ก.พ.61... 17
18. ประเด็นข่าว 6 - 12 ก.พ.61... 18
17. ประเด็นข่าว 30 ม.ค.- 5 ก.พ.61... 17
16. ประเด็นข่าว 23 - 29 ม.ค.61... 27
15. ประเด็นข่าว 16 - 22 ม.ค.61... 16
14. ประเด็นข่าว 9 - 15 ม.ค.61... 20
13. ประเด็นข่าว 26 ธ.ค.- 1 ม.ค.61... 16
12. ประเด็นข่าว 19 - 25 ธ.ค.60... 16
11. ประเด็นข่าว 12 - 18 ธ.ค.60... 18
10. ประเด็นข่าว 5 - 11 ธ.ค.60... 20
09. ประเด็นข่าว 28 พ.ย.- 4 ธ.ค.60... 19
08. ประเด็นข่าว 21 - 27 พ.ย.60... 23
07. ประเด็นข่าว 14 - 20 พ.ย.60... 22
06. ประเด็นข่าว 7 - 13 พ.ย.60... 22
05. ประเด็นข่าว 31 ต.ค. - 6 พ.ย.60... 22
04. ประเด็นข่าว 24 - 30 ต.ค.60... 21
03. ประเด็นข่าว 17-23 ต.ค.60... 20
02. ประเด็นข่าว 10-16 ต.ค.60... 22
01. ประเด็นข่าว 3 - 9 ต.ค.60... 22
04. ประเด็นข่าว 26 ก.ย.- 2 ต.ค.60... 20
03. ประเด็นข่าว 19 - 25 ก.ย.60... 19
02. ประเด็นข่าว 12 - 18 ก.ย.60... 23
01. ประเด็นข่าว 5 - 11 ก.ย.60... 22
05. ประเด็นข่าว 29 ส.ค. - 4 ก.ย.60... 22
04. ประเด็นข่าว 22 - 28 ส.ค.60... 21
03. ประเด็นข่าว 15 - 21 ส.ค.60... 21
02. ประเด็นข่าว 8 - 14 ส.ค.60... 21
01. ประเด็นข่าว 1 - 7 ส.ค.60... 22
04. ประเด็นข่าว 25 - 31 ก.ค.60... 23
03. ประเด็นข่าว 18 - 24 ก.ค.60... 19
02. ประเด็นข่าว 11 - 17 ก.ค.60... 20
01. ประเด็นข่าว 4 - 10 ก.ค.60... 20
04. ประเด็นข่าว 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.60... 20
03. ประเด็นข่าว 20 - 26 มิ.ย.60... 21
02. ประเด็นข่าว 13 - 19 มิ.ย.60... 22
01. ประเด็นข่าว 6 - 12 มิ.ย.60... 23
05. ประเด็นข่าว 30 พ.ค. - 5 มิ.ย.60... 21
04. ประเด็นข่าว 23 - 29 พ.ค.60... 23
03. ประเด็นข่าว 16 - 22 พ.ค. 60... 22
02. ประเด็นข่าว 9 - 15 พ.ค. 60... 22
01. ประเด็นข่าว 2 - 8 พ.ค. 60... 24
04. ประเด็นข่าว 25 เม.ย. - 1 พ.ค. 60... 25
03. ประเด็นข่าว 11 - 24 เม.ย. 60 เพิ่มเติม... 22
02. ประเด็นข่าว 11 - 24 เม.ย. 60... 23
01. ประเด็นข่าว 4 - 10 เม.ย. 60... 23
04. ประเด็นข่าว 28 มี.ค. - 3 เม.ย. 60... 24
03. ประเด็นข่าว 21 - 27 มี.ค.60... 24
02. ประเด็นข่าว 14 - 20 มี.ค.60... 22
01. ประเด็นข่าว 7 - 13 มี.ค.60... 24
04. ประเด็นข่าว 28 ก.พ. - 6 มี.ค.60... 24
03. ประเด็นข่าว 21 - 27 ก.พ.60... 23
02. ประเด็นข่าว 14 -20 ก.พ.60... 27
01. ประเด็นข่าว 7 -13 ก.พ.60... 26
04. ประเด็นข่าว 31 ม.ค. - 6 ก.พ.60... 26
03. ประเด็นข่าว 24 - 30 ม.ค.60... 29
02. ประเด็นข่าว 17 - 23 ม.ค.60... 27
01. ประเด็นข่าว 10 - 16 ม.ค.60)... 25
04. ประเด็นข่าว (27 ธ.ค.59 - 9 ม.ค.60)... 27
03. ประเด็นข่าว (20 - 26 ธ.ค.59)... 27
02. ประเด็นข่าว (13 - 19 ธ.ค.59)... 28
01. ประเด็นข่าว (6 - 12 ธ.ค.59)... 29
05. ประเด็นข่าว (29 พ.ย. - 5 ธ.ค.59)... 29
04. ประเด็นข่าว (22-28 พ.ย.59)... 27
03. ประเด็นข่าว (15-21 พ.ย.59)... 31
02. ประเด็นข่าว (08-14 พ.ย.59)... 30
01. ประเด็นข่าว (01-07 พ.ย.59)... 30
04. ประเด็นข่าว (25 - 31 ต.ค.59)... 25
03. ประเด็นข่าว (20 - 26 ต.ค.59)... 23
02. ประเด็นข่าว (14 - 20 ต.ค.59)... 24
01. ประเด็นข่าว (7 -13 ต.ค.59)... 24