ประเด็น IOC ประจำสัปดาห์

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ประเด็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ IOC
10. ประเด็นข่าว 5 - 11 ธ.ค.60... 1
09. ประเด็นข่าว 28 พ.ย.- 4 ธ.ค.60... 0
08. ประเด็นข่าว 21 - 27 พ.ย.60... 2
07. ประเด็นข่าว 14 - 20 พ.ย.60... 1
06. ประเด็นข่าว 7 - 13 พ.ย.60... 1
05. ประเด็นข่าว 31 ต.ค. - 6 พ.ย.60... 2
04. ประเด็นข่าว 24 - 30 ต.ค.60... 1
03. ประเด็นข่าว 17-23 ต.ค.60... 1
02. ประเด็นข่าว 10-16 ต.ค.60... 1
01. ประเด็นข่าว 3 - 9 ต.ค.60... 2
04. ประเด็นข่าว 26 ก.ย.- 2 ต.ค.60... 1
03. ประเด็นข่าว 19 - 25 ก.ย.60... 1
02. ประเด็นข่าว 12 - 18 ก.ย.60... 2
01. ประเด็นข่าว 5 - 11 ก.ย.60... 1
05. ประเด็นข่าว 29 ส.ค. - 4 ก.ย.60... 1
04. ประเด็นข่าว 22 - 28 ส.ค.60... 2
03. ประเด็นข่าว 15 - 21 ส.ค.60... 1
02. ประเด็นข่าว 8 - 14 ส.ค.60... 1
01. ประเด็นข่าว 1 - 7 ส.ค.60... 1
04. ประเด็นข่าว 25 - 31 ก.ค.60... 1
03. ประเด็นข่าว 18 - 24 ก.ค.60... 1
02. ประเด็นข่าว 11 - 17 ก.ค.60... 2
01. ประเด็นข่าว 4 - 10 ก.ค.60... 1
04. ประเด็นข่าว 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.60... 1
03. ประเด็นข่าว 20 - 26 มิ.ย.60... 1
02. ประเด็นข่าว 13 - 19 มิ.ย.60... 1
01. ประเด็นข่าว 6 - 12 มิ.ย.60... 2
05. ประเด็นข่าว 30 พ.ค. - 5 มิ.ย.60... 1
04. ประเด็นข่าว 23 - 29 พ.ค.60... 1
03. ประเด็นข่าว 16 - 22 พ.ค. 60... 1
02. ประเด็นข่าว 9 - 15 พ.ค. 60... 2
01. ประเด็นข่าว 2 - 8 พ.ค. 60... 2
04. ประเด็นข่าว 25 เม.ย. - 1 พ.ค. 60... 3
03. ประเด็นข่าว 11 - 24 เม.ย. 60 เพิ่มเติม... 2
02. ประเด็นข่าว 11 - 24 เม.ย. 60... 2
01. ประเด็นข่าว 4 - 10 เม.ย. 60... 2
04. ประเด็นข่าว 28 มี.ค. - 3 เม.ย. 60... 4
03. ประเด็นข่าว 21 - 27 มี.ค.60... 2
02. ประเด็นข่าว 14 - 20 มี.ค.60... 2
01. ประเด็นข่าว 7 - 13 มี.ค.60... 2
04. ประเด็นข่าว 28 ก.พ. - 6 มี.ค.60... 2
03. ประเด็นข่าว 21 - 27 ก.พ.60... 2
02. ประเด็นข่าว 14 -20 ก.พ.60... 2
01. ประเด็นข่าว 7 -13 ก.พ.60... 2
04. ประเด็นข่าว 31 ม.ค. - 6 ก.พ.60... 2
03. ประเด็นข่าว 24 - 30 ม.ค.60... 2
02. ประเด็นข่าว 17 - 23 ม.ค.60... 3
01. ประเด็นข่าว 10 - 16 ม.ค.60)... 2
04. ประเด็นข่าว (27 ธ.ค.59 - 9 ม.ค.60)... 2
03. ประเด็นข่าว (20 - 26 ธ.ค.59)... 2
02. ประเด็นข่าว (13 - 19 ธ.ค.59)... 2
01. ประเด็นข่าว (6 - 12 ธ.ค.59)... 2
05. ประเด็นข่าว (29 พ.ย. - 5 ธ.ค.59)... 2
04. ประเด็นข่าว (22-28 พ.ย.59)... 2
03. ประเด็นข่าว (15-21 พ.ย.59)... 2
02. ประเด็นข่าว (08-14 พ.ย.59)... 3
01. ประเด็นข่าว (01-07 พ.ย.59)... 2
04. ประเด็นข่าว (25 - 31 ต.ค.59)... 3
03. ประเด็นข่าว (20 - 26 ต.ค.59)... 3
02. ประเด็นข่าว (14 - 20 ต.ค.59)... 3
01. ประเด็นข่าว (7 -13 ต.ค.59)... 3