แนวทางประชาสัมพันธ์ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ
31. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ 2561... 69
30. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ 2561... 63
29. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ 2561... 67
28 โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ 2561... 65
27. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ 2561... 64
26. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ 2561... 70
25. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ 2561... 63
24. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ 2561... 63
23. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ 2561... 71
22. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ 2561... 66
21. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ 2561... 71
20. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ 2561... 67
19. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ 2561... 68
18. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ 2561... 62
17. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ 2561... 68
15. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ 2561... 64
14. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 14-2561... 70
13. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 13-2561 ... 75
12. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 12-2561 ... 74
11. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 11-2561 ... 79
10. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 10-2561 ... 69
09. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 09-2561 ... 80
08. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 08-2561 ... 79
07.โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 07-2561 ... 79
06.โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 06-2561... 82
05. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 05... 76
04. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 04... 75
03. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 03... 77
02. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 01-2561... 79
01. โครงการ ปชส.ด้านต่างประเทศ ฉบับที่ 01-2561... 81
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเชื่อมั่นในนโยบายภาครัฐ
21.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 21 (1 ส.ค.61)... 75
20.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 20 (18 ก.ค.61)... 68
19.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 19 (11 ก.ค.61)... 82
18.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 18 (6 ก.ค.61)... 62
17.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 17 (22 มิ.ย.61)... 71
16.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 16 (13 มิ.ย.61)... 72
15.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 15 (8 มิ.ย.61)... 66
14.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 14 (8 มิ.ย.61)... 70
13.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 13 (21 มี.ค.61)... 65
12.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 12 (7 มี.ค.61)... 77
11.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 11 (28 ก.พ.61)... 76
10.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 10 (14 ก.พ.61)... 82
09.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 09 (7 ก.พ.61)... 79
08.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 08 (31 ม.ค.61)... 76
07.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 07 (24 ม.ค.61)... 83
06.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 06 (19 ม.ค.61)... 85
05.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 05 (12 ม.ค.61)... 84
04.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 04 (5 ม.ค.61)... 81
03.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 03 (29 ธ.ค.60)... 82
02.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 02 (15 ธ.ค.60)... 78
01.โครงการเชื่อมั่น ลำดับ 01 (01 ธ.ค.60)... 80
แนวทางประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ IOC
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!!
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
15. แนวทาง ปชส.ยาเสพติด ลำดับที่ 15... 65
14. แนวทาง ปชส.ยาเสพติด ลำดับที่ 14... 59
13. แนวทาง ปชส.ยาเสพติด ลำดับที่ 13... 64
12. แนวทาง ปชส.ยาเสพติด ลำดับที่ 12 ... 70
11. แนวทาง ปชส.ยาเสพติด ลำดับที่ 11 (14 มีนาคม 2561) ปี 2... 79
10. แนวทาง ปชส.ยาเสพติด ลำดับที่ 10 (กุมภาพันธ์ 2561) ปี ... 75
09. แนวทาง ปชส.ยาเสพติด ลำดับที่ 9 (กุมภาพันธ์ 2561) ปี 2... 71
08. แนวทาง ปชส.ยาเสพติด ลำดับที่ 8 (กุมภาพันธ์ 2561) ปี 2... 75
07. แนวทาง ปชส.ยาเสพติด ลำดับที่ 7 (มกราคม 2561) ปี 2561... 74
06. แนวทาง ปชส.ยาเสพติด ลำดับที่ 6 (มกราคม 2561) ปี 2561... 81
05.แนวทาง ปชส.ยาเสพติด ลำดับที่ 5 (มกราคม 2561) ปี 2561... 80
04.แนวทาง ปชส.ยาเสพติด ลำดับที่ 4(มกราคม 2561) ปี 2561... 81
03.แนวทาง ปชส.ยาเสพติด ลำดับที่ 3 (มกราคม 2561) ปี 2561... 88
02.แนวทาง ปชส.ยาเสพติด ลำดับที่ 2 (ธันวาคม 2560) ปี 2561... 88
01.แนวทาง ปชส.ยาเสพติด ลำดับที่ 1 (ธันวาคม 2560) ปี 2561... 86
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
19.โครงการอาเซียน ลำดับ 19 (8 ส.ค.61)... 64
18.โครงการอาเซียน ลำดับ 18 (18 ก.ค.61)... 69
17.โครงการอาเซียน ลำดับ 17 (11 ก.ค.61)... 69
16.โครงการอาเซียน ลำดับ 16 (20 มิ.ย.61)... 64
15.โครงการอาเซียน ลำดับ 15 (13 มิ.ย.61)... 64
14.โครงการอาเซียน ลำดับ 14 (8 มิ.ย.61)... 65
13.โครงการอาเซียน ลำดับ 13 (21 มี.ค.61)... 69
12.โครงการอาเซียน ลำดับ 12 (14 มี.ค.61)... 65
11.โครงการอาเซียน ลำดับ 11 (28 ก.พ.61)... 72
10.โครงการอาเซียน ลำดับ 10 (14 ก.พ.61)... 71
09.โครงการอาเซียน ลำดับ 09 (7 ก.พ.61)... 70
08.โครงการอาเซียน ลำดับ 08 (31 ม.ค.61)... 75
07.โครงการอาเซียน ลำดับ 07 (26 ม.ค.61)... 79
06.โครงการอาเซียน ลำดับ 06 (19 ม.ค.61)... 77
05.โครงการอาเซียน ลำดับ 05 (12 ม.ค.61)... 79
04.โครงการอาเซียน ลำดับ 04 (5 ม.ค.61)... 81
03.โครงการอาเซียน ลำดับ 03 (27 ธ.ค.60)... 80
02.โครงการอาเซียน ลำดับ 02 (13 ธ.ค.60)... 81
01.โครงการอาเซียน ลำดับ 01 (01 ธ.ค.60)... 80
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน
14. โครงการศักยภาพ ฉบับที่ 14(กรกฎาคม 2561)... 74
13. โครงการศักยภาพ ฉบับที่ 13(มีนาคม 2561)... 66
12. โครงการศักยภาพ ฉบับที่ 12 (มีนาคม 2561)... 73
11. โครงการศักยภาพ ฉบับที่ 11 (กุมภาพันธ์ 2561)... 72
10. โครงการศักยภาพ ฉบับที่ 10(กุมภาพันธ์ 2561)... 79
09. โครงการศักยภาพ ฉบับที่ 9(กุมภาพันธ์ 2561)... 77
08. โครงการศักยภาพ ฉบับที่ 8(มกราคม 2561)... 86
07. โครงการศักยภาพ ฉบับที่ 7 (มกราคม 2561)... 81
06.โครงการศักยภาพ ฉบับที่ 6 (มกราคม 2561)... 86
05.โครงการศักยภาพ ฉบับที่ 5 (มกราคม 2561)... 83
04.โครงการศักยภาพ ฉบับที่ 4 (มกราคม 2561)... 82
03.โครงการศักยภาพ ฉบับที่ 3 (ธันวาคม 2560)... 84
02. โครงการศักยภาพ ฉบับที่ 2. (ธันวาคม 2560)... 82
01. โครงการศักยภาพ ฉบับที่ 1 (ธันวาคม 2560)... 77
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
17. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 17 (18 กค 61)... 65
16. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 16 (11กค 61)... 64
15. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 15 (6 มิย61)... 65
14.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 14 (28มีค61)... 65
13. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 13 (21มีค61)... 67
12. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 12 (14มีค61)... 76
11. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 11 (กพ61)... 73
10. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 10 (กพ61)... 74
09. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 09 (กพ61)... 77
08. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 08 (มค61)... 69
07. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 07 (มค61)... 78
06.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 06 (มค61)... 86
05.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 05 (มค61)... 83
04.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 04 (มค61)... 84
03.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 03 (ธค60)... 91
02. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 02 (ธค60)... 80
01. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 01 (ธค60)... 75
แนวทางประชาสัมพันธ์ : โครงการประชาสัมพันธ์แผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
34 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ 8 ส.ค.61 ... 72
33 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ 1 ส.ค.61... 63
32 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ 5 ก.ค.61... 67
31 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ 5 ก.ค.61... 64
30 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ 5 ก.ค.61... 63
29 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ 8 มิ.ย..61 ... 62
28 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ 8 มิ.ย..61 ... 71
27 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ 8 มิ.ย..61 ... 73
26 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ พ.ค.61... 66
25 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ พ.ค.61... 64
24 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ พ.ค.61... 60
23 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ เม.ย.61... 62
22 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ เม.ย.61... 64
21 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ เม.ย.61... 66
20 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ เม.ย.61 ... 66
19 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ... 66
18 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ... 67
17 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ -... 89
16 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ -... 76
15 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ -... 78
14 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ -... 76
13 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ -... 79
12 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ ... 80
11 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ... 81
10 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ... 84
09 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ... 84
08 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ... 81
07 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ... 80
06 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ... 85
05 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ... 78
04 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ... 84
03 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ... 82
02 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ... 80
01 โครงการปชส.โรคไม่ติดต่อ - เป้าหมายการลดภาระโรคฯ... 85
Download Page

แนวทางการนำเสนอข่าวและรายการประจำสัปดาห์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

ข้อมูลโดย:สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

แนวทางประชาสัมพันธ์ :
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!!