แบบรายงาน IOC
คลิกส่ง ระบบ Cloud ติดต่อเพื่อรับ User 053-283734-6 ต่อ 1700,1701

โครงการในลักษณะบูรณาการ(ถ่ายทอดแผน เมื่อ 21 พ.ย.60) ขนาดไฟล์ 190 kb [18]

ภารกิจกรมการสรรพกำลังกลาโหม ขนาดไฟล์ 11,100 kb [27]

สรุปข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีถวายพรเพลิงพระบรมศพ ขนาดไฟล์ 41,472 kb [20]

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ขนาดไฟล์ 3,338 kb [27]

ข้อมูล การทำ infographic ด้วย powerpoint 2010 ขนาดไฟล์ 811 kb [54]

คู่มือ การทำ infographic ด้วย powerpoint 2010 ขนาดไฟล์ 2,213 kb [36]

เทคนิคการเขียนข่าว 2560 ขนาดไฟล์ 322 kb [56]

การใช้คำราชาศัพท์ ขนาดไฟล์ 36 kb [34]

คำที่ใช้ผิดบ่อย ขนาดไฟล์ 18 kb [31]

สปอตโครงการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ธงชาติไทย ขนาดไฟล์ 1,186 kb [51]

สปอต สำรวจการรับฟังวิทยุระบบ AM 4 ภาค ขนาดไฟล์ 4,812 kb [37]

สปอต สำรวจการรับฟังวิทยุระบบ AM ขนาดไฟล์ 2,464 kb [52]

สปอตประชาสัมพันธ์ กรมการสรรพกำลังกลาโหม กับ การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ขนาดไฟล์ 578 kb [47]

แบบป้าย ประชาสัมพันธ์ "ดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ " 2 ก.ค. 60 ฉบับแก้ไข ขนาดไฟล์ 26,542 kb [63]

ผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน สปข.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน ขนาดไฟล์ 173 kb [119]

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สปข.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ใหม่) ขนาดไฟล์ 137 kb [145]

สปอตวิทยุ BIG CLEANING DAY ขนาดไฟล์ 1,018 kb [103]

เพลงไข้เลือดออก-2015-(ติ๊ก-ชีโร่) ขนาดไฟล์ 23,505 kb [79]

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สปข.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขนาดไฟล์ 18 kb [140]

เอกสารประกอบประกอบการประชุมฯสาธารณภัย ปี 2560 ขนาดไฟล์ 76,743 kb [82]

สปอตเผยแพร่รายการรู้ทันสารพันภัย ปี 2560 ขนาดไฟล์ 2,476 kb [105]

จิงเกิลโครงการปฏิรูปประเทศไทย-สปอตโครงการขยะและโครงการชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2560 ขนาดไฟล์ 6,779 kb [150]

ไตเติล จิงเกิล สปอตวิทยุ ประกอบรายการรอบบ้านล้านนา ขนาดไฟล์ 2,244 kb [120]

แบบฟอร์มครุภัณฑ์ไฟฟ้า-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขนาดไฟล์ 307 kb [138]

จิงเกิล สปอต รายการตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560 ขนาดไฟล์ 8,866 kb [155]

แผนงานโครงการปีงบประมาณ 2560 (ส่งให้หน่วยงานในสังกัด สปข.3) ขนาดไฟล์ 263 kb [157]

รายละเอียดการอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" ขนาดไฟล์ 193 kb [197]

มาตรการ และ โครงการ OG ปี 60 สปข.3 ขนาดไฟล์ 233 kb [149]

ป้ายไวนิล สำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขนาดไฟล์ 41,347 kb [150]

สปอตการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 ขนาดไฟล์ 1,385 kb [112]

กรอบโครงการภารกิจพื้นฐาน สปข 3 ปี งบ 2560+แบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดโครงการภารกิจพื้นฐาน ปี 60 ขนาดไฟล์ 102 kb [136]

เทคนิคการจัดรายการวิทยุ เพื่อเป็นนักจัดรายการที่มีคุณภาพ" ขนาดไฟล์ 3,405 kb [146]

คำราชาศัพท์ ขนาดไฟล์ 355 kb [715]

รูปแบบการจัดรายการวิทยุ ขนาดไฟล์ 355 kb [121]

หลักเกณฑ์ภาษาไทย ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง ขนาดไฟล์ 345 kb [1413]

สปอต ประชาสัมพันธ์ "รถกู้ชีพฉุกเฉิน" ขนาดไฟล์ 132,609 kb [166]